• Visos kategorijos
  • Meistrų paslaugos
  • Reguliavimo, balansavimo, matavimo įranga
  • Šildymo įranga
  • Šildymo sistemos įranga 
  • Šildymo sistemos įranga  
  • Šildymo sistemos įranga
  • Inžinerinės sistemos
  • Vonios kambario ir virtuvės įranga
  • Išpardavimas

Pristatymo/grąžinimo sąlygos

Pristatymo įkainiai:

Prekių nepristatome į Kuršių neriją

Prekių pristatymas skaičiuojamas pagal prekių svorį

 

1.Prekių pristatymas ir atsiėmimas

1.1.Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
1.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekiųaprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kaiPardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie joužsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekiųpristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.
1.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekiųpristatymo vietą.
1.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių patspriimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitaisPirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjuipretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
1.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba joįgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašiussąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimodokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.
1.6. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo– pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekiųgrąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama išgrąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.
1.7. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai sands.ltturi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.
1.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekiųpristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arbapristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančiųaplinkybių.

1.9. Įsigytas prekesgalite nemokamai atsiimti mūsų

Atsiimdami užsakymą turite:

         pasakyti užsakymo numerį;

             pateikti asmens tapatybės dokumentą(asmens pasą, asmens tapatybės kortelę ar vairuotojo pažymėjimą).

Atsiimtiužsakymą gali tik jį pateikęs žmogus.  Jei Jūsų pirkinį turi atsiimtikitas žmogus, užsakydami prekę būtent jį nurodykite kaip gavėją. Jei pirkėjasyra juridinis asmuo, reikia įgaliojimo atsiimti prekę.

Filialai, kuriosegalima atsiimti prekes:

Vilnius

Panerių g. 51, darbo laikas I–V nuo 8.00 - 17.00 val.

                                           VI-VII nedirba

Šiauliai

Pakruojo g. 30, darbo laikas I–V nuo 8.00 - 16.00 val.

                                              VII- nedirba

                                              


2.Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
2.1. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai.
2.2. Kiekvienos sands.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos priekiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
2.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekėssavo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio,formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
2.4. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtųsuteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudotitermino pabaigos.

3.Prekių grąžinimas ir keitimas
3.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m.birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimotaisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromosnaudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
3.2. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamasapie tai Pardavėją numatyta "Grąžinimo forma"puslapyje tvarka.
3.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė)), tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną (jei jis buvo išduotas). Tuo atveju, kai Pirkėjo grąžinama prekė Pardavėjui siunčiama naudojantis kurjerinių tarnybų paslaugomis, ši prekė prieš siunčiant turi būti įdedama į papildomą (apsauginę) pakuotę. Prekės pažymėtos "Užsakoma prekė" atgal nepriimamos.
3.4. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats, darbo dienomis nuo 08.00iki 17.00 valandos, arba atsiųsti naudojantis kurjerio paslaugomis. Tuo atveju,kai prekė grąžinama remiantis "Grąžinimo forma"numaty
ta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gautane ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokiasprekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kaiPardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtuspinigus.
3.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.