• Visos kategorijos
 • Inžinerinės sistemos  
 • Reguliavimo, balansavimo, matavimo įranga
 • Šildymo įranga
 • Šildymo sistemos įranga 
 • Šildymo sistemos įranga  
 • Šildymo sistemos įranga
 • Inžinerinės sistemos
 • Vonios kambario ir virtuvės įranga
 • Metalo dirbiniai
 • IŠPARDAVIMAS

Klijai universalūs (PVC,CPVC) 125 ml

 • 8.03 €

*Kaina galioja tik perkant internetinėje parduotuvėje!
 • Prekės kodas: 116084
 • Dalys: Klijai
 • Prekės būsena: Sandėlyje
vnt


Prekę galima atsiimti tik Daukanto g. 4, Šiauliai

 

Pristatymas galimas į visus Lietuvos miestus per 2-4 d.d.

 

Klijų naudojimo stritis: Plastikas

Įspėjimas dėl cheminių medžiagų: EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą., H225 Labai degūs skystis ir garai., H319 Sukelia smarkų akių dirginimą., H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą., H400 Labai toksiška vandens organizmams., H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus., P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę., P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje., P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti., P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio., P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą

Parašyti įvertinimą

Prašome prisijungti arba registruotis , kad palikti atsiliepimą